Nukleinsyreekstraksjonsreagens

  • Nukleinsyreekstraksjonssett

    Nukleinsyreekstraksjonssett

    De magnetiske kulene og buffersystemet med unik separasjonseffekt kan brukes til å trekke ut høyrent viralt DNA/RNA fra prøver raskt, svært følsomt og effektivt.Den ekstraherte og rensede nukleinsyren kan brukes i ulike vanlige nedstrømseksperimenter som restriksjonsfordøyelse, revers transkripsjon, PCR, RT-PCR, Southernblot, etc. Anvendelsesområde: rask ekstraksjon av viralt DNA eller RNA fra plasma, serum, urin, ascites, cellekulturvæske, supernatant og cellefri kroppsvæske.